side

Privaatsus ja küpsised

Jõustumise kuupäev: november 2023

Sissejuhatus ja privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib viisi, kuidas Headley Media Technology Division Ltd (ettevõtte number 012774219) kogub, kasutab, säilitab ja avaldab teavet, mida kogutakse kasutajatelt (igaüks "Kasutaja") veebisaidilt www.cybersecuritycorporate.ee ("Sait"). Käesolev privaatsuspoliitika kehtib saidile ja kõigile Headley Media Technology Division Ltd pakutavatele toodetele ja teenustele.

See leht teavitab teid meie poliitikatest seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega, kui kasutate meie teenust ja valikuid, mis teil on seotud nende andmetega.

Kasutame teie andmeid teenuse pakkumiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute isikuandmete kogumise ja kasutamisega vastavalt sellele poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole teisiti määratletud, on käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel sama tähendus kui meie kasutustingimustes, mis on kättesaadavad www.cybersecuritycorporate.ee.

Selles dokumendis on:

 1. Kuidas me teie andmeid kaitseme
 2. Õiguslik alus, millel me teie andmeid töötleme
 3. Kuidas ja millal me jagame teie isikuandmeid teistega
 4. Andmetüübid, mida me kogume ja kuidas me neid kogume
 5. Kuidas me teie andmeid kasutame
 6. Teie õigused ja eelistused üldise andmekaitsemääruse (GDPR) alusel

Kuidas me teie andmeid kaitseme

Headley Media Technology Division Ltd on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele ja turvalisusele vastavalt kehtivale seadusandlusele ja üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd töötleb teie isikuandmeid alati vastutustundlikult ja turvaliselt. Meie lugejate poolt edastatud isikuandmed võimaldavad meil parandada oma teenust ja pakkuda kasutajatele kõige sobivamat turundust, teavet ja teenust. Me töötleme neid andmeid GDPR-i kohaselt õigustatud huvi alusel. Lugejad saavad tulevastest suhtlustest loobuda, tellimusest loobudes e-posti teel või e-posti teel: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele ja turvalisusele vastavalt kehtivale seadusandlusele California tarbija privaatsusseaduse (CCPA) alusel, kui see on kohaldatav, ja üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd järgib CCPA tarbijaõigusi:

 1. teavitamise õigus
 2. juurdepääsuõigus
 3. õigus loobuda (või õigus nõustuda)
 4. õigus taotleda kustutamist
 5. õigus võrdsetele teenustele ja hindadele

Headley meediatehnoloogia divisjon järgib järgmisi POPIA põhimõtteid:

 • vastutus
 • läbipaistvus
 • turvalisus
 • andmete minimeerimine
 • eesmärgi piiramine
 • andmesubjektide õigused

Vastavalt USA tarbijate isikuandmete kaitse viimastele seadustele järgime täielikult 13 osariiki, kes on vastu võtnud andmekaitsealased seadused:

 • California (CCPA)
 • Virginia (VCDPA)
 • Colorado (CPA)
 • Connecticut (CTDPA)
 • Utah (UCPA)
 • Iowa (ICDPA)
 • Indiana (Indiana Consumer Data Protection Act)
 • Tennessee (Tennessee Information Protection Act)
 • Texas (TDPSA)
 • Florida (Florida Privacy Protection Act)
 • Montana (Montana Consumer Data Privacy Act)
 • Oregon (OCPA)
 • Delaware (Delaware Personal Data Privacy Act)

Kuigi iga riik lähtub andmekaitse reguleerimisel erinevatest lähenemisviisidest, on USA tarbijakaitse seaduste alusel kehtestatud kohustused ja loodud õigused paljuski sarnased ning Headley Media säilitab võime kohaneda nende (ja teiste) riiklike andmekaitse seaduste alusel toimuvate uute arengutega, rakendades samal ajal kehtestatud nõudeid.

Õiguslik alus, millel me teie andmeid töötleme

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Teatud asjaoludel võime teie isikuandmeid töödelda alternatiivselt, kui Headley Media Technology Division Ltd-l on selleks õigustatud huvi.

Headley Media Technology Division Ltd järgib andmete minimeerimise põhimõtet, tagades, et kogutud isikuandmed hoitakse alati minimaalsena (Art.5). Töötleme ainult selliseid isikuandmeid, mis on piiratud ettevõtte töötajate visiitkaardi informatsiooniga, kes on otseselt seotud tehnoloogia rakendamise ja otsuste tegemisega. Oleme läbi viinud põhjaliku hindamise, tagamaks, et töödeldavad isikuandmed ei mõjuta ebaproportsionaalselt meie lugejate privaatsusõigusi. Oleme läbipaistvad, teavitades selgelt kõiki lugejaid, et töötleme nende isikuandmeid ja millistel eesmärkidel (Art. 13 ja 14). Püüame hoida kõik lugejate andmed alati ajakohastatuna (Art.5).

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei opereeri. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika. Oleme püüdnud oma veebisaidil võimaluse korral pakkuda linke kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikatele. Me ei võta endale mingit vastutust ega kohustust selliste kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsustavade eest ja nende veebisaitide kasutamine on teie enda risk.

kuidas ja millal me teie isikuandmeid teistega jagame

Headley Media Technology Division Ltd võib jagada teie isikuandmeid, et pakkuda sisu ja teenuseid meie saitidelt ja kolmandate osapoolte teenuseid, mis võivad teid huvitada, sealhulgas sponsoreeritud sisu.

Sponsoreeritud Sisu ja Kolmandad Osapooled

Headley Media Technology Division Ltd teeb koostööd kolmandate osapoolte sponsoritega, et pakkuda meie lugejatele suurt sisukogu, nagu valged raamatud, videod, juhtumiuuringud ja veebiseminarid. Vastutasuks meie kogu juurdepääsu ja sisu allalaadimise eest võime paluda teil registreerimise osana ja/või oma olemasolevaid andmeid uuendades meile oma isikuandmeid esitada.

Nagu varem öeldud, järgib Headley Media Technology Division Ltd andmete minimeerimise põhimõtet, tagades, et kogutud isikuandmed hoitakse alati minimaalsena (Art.5). Töödeldavad isikuandmed piirduvad ettevõtte töötajate visiitkaardi informatsiooniga, kes on otseselt seotud tehnoloogia rakendamise ja otsuste tegemisega.

Võime kasutada teie isikuandmeid ka teile soovitud pakkumise saatmiseks või varasema allalaaditud ressursi täiendava sisu ja/või muude sellega seotud ressurssidega järelkontakti loomiseks. Lisaks võidakse teie isikuandmeid jagada sisu sponsori ja/või sponsoritega, et suhelda teiega pakkumise osas, samuti täiendavate toodete, sisu või teenuste osas, mis võivad teid huvitada.

Pange tähele, et kui teie isikuandmed on kolmanda osapoole/sponsoriga jagatud, kehtib teie isikuandmete suhtes nende privaatsuspoliitika, sealhulgas teave tulevikus loobumise võimaluse kohta. Oleme püüdnud oma veebisaidil võimaluse korral pakkuda linke kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikatele. Me ei võta endale mingit vastutust ega kohustust selliste kolmandate osapoolte või sponsorite privaatsustavade eest.

Lisaks küsime teilt allalaadimispunktis nõusolekut teie andmete kolmanda osapoole sponsorile ja/või sponsoritele edastamiseks, pakkudes teile võimalust loobuda oma andmete jagamisest ja kaitsta oma privaatsust.

Andmete tüübid, mida me kogume ja kuidas me neid kogume

Isikuandmed

Meie teenuse kasutamisel võime paluda teil esitada teatud isiklikult tuvastatavat teavet, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks ("Isikuandmed"). Isiklikult tuvastatav teave võib hõlmata, kuid ei piirdu ainult:

 • E-posti aadress
 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress, Maakond, Provints, Postiindeks, Linn
 • Küpsised

Me võime kasutada teie isikuandmeid, et võtta teiega ühendust uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjalide ja muu teile huvi pakkuda võiva teabega. Te võite loobuda kõigist või mõnest neist suhtlustest meiega, järgides e-kirjas toodud loobumislinki või juhiseid või võttes meiega ühendust aadressil dataprotection@headleymedia.com.

Kuidas me kasutame teie andmeid

Võime kasutada teiega jagatud teavet ja meie saitide kasutamise kaudu kogutud teavet allpool kirjeldatud viisidel ja nagu on kirjeldatud kogumise ajal. Headley Media Technology Division Ltd kasutab kogutud andmeid mitmel eesmärgil:

 • Oma teenuse pakkumine ja hooldamine
 • Teid teavitada meie teenuse muudatustest
 • Võimaldada teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui otsustate seda teha
 • Klienditoe pakkumine
 • Analüüsi kogumine või väärtusliku teabe kogumine, et saaksime oma teenust parandada
 • Meie teenuse kasutamise jälgimine
 • Tehniliste probleemide tuvastamine, ennetamine ja lahendamine

Uudiskirjad

Kasutame teie jagatud andmeid, et saata teile igapäevaseid uudiskirju, millele olete tellinud. Me ei kasuta teie andmeid muul otstarbel ega lisa neid turundusnimekirjadesse, kui te pole meile selleks nõusolekut andnud. Igal saadetud uudiskirjal pakume võimalust tellimusest loobuda.

Lastekaitse

Meie teenus ei käsitle alla 18-aastaseid isikuid ("Lapsed").

Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet alla 18-aastastelt isikutelt. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja teate, et teie Lapsed on meile isikuandmeid edastanud, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud lastelt isikuandmeid ilma vanemate nõusoleku kontrollita, astume samme selle teabe meie serveritest eemaldamiseks.

Kolmandate osapoolte andmete ostmine

Headley Media Technology Division Ltd ostab aeg-ajalt turundusnimekirju kolmandate osapoolte andmete tarnijatelt. Need andmed võivad sisaldada, kuid ei piirdu ainult:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Äri e-posti aadress
 • Äri postiaadress
 • Äri ametinimetus / tööfunktsioon

Kui tehakse andmeost, võite hakata saama e-kirju ja telefonikõnesid Headley Media Technology Division Ltd-lt seoses teie ärisektori / ärihuvidega ilma, et oleksite meile oma andmeid edastanud. Kui te mingil hetkel enam neid uuendusi / suhtlusi ei soovi saada, võite igal ajal loobuda / tellimusest loobuda või saata e-kirja aadressile dataprotection@headleymedia.com. Samuti peame selgeid arvestusi kõigi nende andmetarnijate kohta.

Andmete Ülekanne

Teie teave, sealhulgas Isikuandmed, võidakse üle kanda - ja hoitakse - arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsusjurisdiktsiooni, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest.

Kui asute väljaspool Ühendkuningriiki ja otsustate meile teavet anda, pange tähele, et me kanname andmed, sealhulgas Isikuandmed, Ühendkuningriiki ja töötleme neid seal.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, kujutab endast teie nõusolekut sellisele ülekandele.

Headley Media Technology Division Ltd võtab kõik mõistlikult vajalikud sammud, et tagada teie andmete turvaline ja selle privaatsuspoliitikaga kooskõlas olev käsitlemine ning teie Isikuandmete ülekanne organisatsioonile või riigile ei toimu, kui seal ei ole paigas piisavaid kontrolle, sealhulgas teie andmete ja muu isikliku teabe turvalisus.

Andmete Avalikustamine

Kui Headley Media Technology Division Ltd on seotud ühinemise, omandamise või varade müügiga, võidakse teie Isikuandmed üle kanda. Anname teile teada enne, kui teie Isikuandmed üle kantakse ja muutuvad erineva privaatsuspoliitika alusel käsitletavaks.

Õiguslikud Nõuded

Headley Media Technology Division Ltd võib avaldada teie Isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik:

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks
 • Headley Media Technology Division Ltd õiguste või vara kaitsmiseks ja kaitsmiseks
 • Võimaliku väärteo ennetamiseks või uurimiseks teenusega seoses
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku ohutuse kaitsmiseks
 • Juriidilise vastutuse eest kaitsmiseks
 • Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise meetod või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Püüame kasutada kommertslikult aktsepteeritavaid vahendeid teie isikuandmete kaitsmiseks.

Andmete turvalisus

Meil on äritegevuses kasutatavate ja hallatavate andmete ümber väga ranged andmekaitsetavad. Lisaks on IT-turvalisus alati olnud võtmevaldkond, kus oleme püüdnud tagada andmete ja süsteemide turvalisuse. Oleme juba rakendanud tulemüüre, viirusetõrjetarkvara, krüpteerimist ja lauaarvutitel kehtib reegel mitte kasutada arvutustabeleid.

Headley Media Technology Division Ltd rakendab krüpteerimispoliitikat, mis on oluline andmesubjektide õiguste riskide vähendamiseks. Kasutame pseudonüümimist, krüpteerimist ja minimeerimist, mis kõik on andmekaitse kujundamisel tunnustatud tehnikad.

Andmete säilitamine

Headley Media Technology Division Ltd säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (näiteks kui oleme kohustatud teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ja meie õiguslike lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Headley Media Technology Division Ltd säilitab Kasutusandmeid ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, või kui oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

Teie õigused ja eelistused üldise andmekaitsemääruse (GDPR) alusel

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) elanik, on teil teatud andmekaitseõigused. Headley Media Technology Division Ltd püüab võtta mõistlikke samme, et võimaldada teil oma isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või nende kasutamist piirata.

Kui soovite teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame ja kui soovite, et need meie süsteemidest eemaldataks, võtke meiega ühendust.

Teatud asjaoludel on teil järgmised andmekaitseõigused:

 • Õigus pääseda ligi, uuendada või kustutada teavet, mis meil teie kohta on. Kui see on võimalik, saate oma isikuandmeid otse oma konto seadete jaotises ligi pääseda, uuendada või nende kustutamist taotleda. Kui te ei saa neid toiminguid ise teostada, võtke meiega ühendust, et saaksime teid aidata.
 • Parandamise õigus. Teil on õigus nõuda oma teabe parandamist, kui see teave on ebatäpne või puudulik.
 • Vastuväite õigus. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.
 • Piirangu õigus. Teil on õigus taotleda, et piiraksime teie isikliku teabe töötlemist.
 • Andmete ülekandmise õigus. Teil on õigus saada koopia teie kohta käivast teabest struktureeritud, masinloetavas ja üldkasutatavas vormingus.
 • Nõusoleku tagasivõtmise õigus. Teil on samuti õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek, millele Headley Media Technology Division Ltd on toetunud teie isikuandmete töötlemisel.
 • Palun arvestage, et võime paluda teil enne sellistele taotlustele vastamist oma isikut tõendada.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile meie poolt teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Jälgimine ja Küpsiste Andmed

Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida tegevust meie teenusel ja hoida teatud teavet.

Küpsised on väikese andmehulgaga failid, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse teie brauserisse veebilehelt ja salvestatakse teie seadmesse. Jälgimistehnoloogiad, mida samuti kasutatakse, on majakad, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie Teenuse parendamiseks ja analüüsimiseks.

Võite oma brauserile anda korralduse lükata tagasi kõik küpsised või näidata, millal küpsist saadetakse. Kui te aga küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi te saada kasutada meie Teenuse osasid.

Näited küpsistest, mida kasutame:

 • Sessiooni Küpsised. Kasutame Sessiooni Küpsiseid meie Teenuse toimimiseks.
 • Eelistuste Küpsised. Kasutame Eelistuste Küpsiseid teie eelistuste ja erinevate seadete meeldejätmiseks.
 • Turvalisuse Küpsised. Kasutame Turvalisuse Küpsiseid turvalisuse eesmärgil.

Veebianalüütika

Me võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks.

Google Analytics

Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja raporteerib veebisaidi liiklust. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja monitoorimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja personaliseerimiseks.

Teil on võimalik loobuda oma tegevuse tegemisest meie teenuses Google Analyticsile kättesaadavaks, paigaldades Google Analyticsi loobumise brauserilisa. Lisa takistab Google Analyticsi JavaScripti (ga.js, analytics.js ja dc.js) jagamast teavet Google Analyticsiga külastuste tegevuse kohta.

Lisateavet Google'i privaatsustavade kohta leiate Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehelt: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Käitumuslik Remarketing

Headley Media Technology Division Ltd kasutab remarketingi teenuseid, et reklaamida teile kolmanda osapoole veebisaitidel pärast meie teenuse külastamist. Meie ja meie kolmanda osapoole müüjad kasutavad küpsiseid teie varasemate külastuste põhjal meie teenuses reklaamide teavitamiseks, optimeerimiseks ja esitamiseks.

Google AdWords

Google AdWordsi remarketingi teenust pakub Google Inc.

Teil on võimalik loobuda Google Analyticsi kuvareklaamide jaoks ja kohandada Google'i kuva võrgustiku reklaame, külastades Google'i reklaamiseadete lehte: http://www.google.com/settings/ads

Google soovitab samuti paigaldada Google Analyticsi loobumise brauserilisa - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - oma veebibrauserisse. Google Analyticsi loobumise brauserilisa annab külastajatele võimaluse takistada oma andmete kogumist ja kasutamist Google Analyticsi poolt.

Lisateavet Google'i privaatsustavade kohta leiate Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehelt: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooki remarketingi teenus on pakutud Facebook Inc. poolt.

Facebooki huvipõhise reklaami kohta saate rohkem teada, külastades seda lehte: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Facebooki huvipõhiste reklaamide keelamiseks järgige neid Facebooki juhiseid: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook järgib Digitaalse Reklaami Alliansi poolt kehtestatud Online Käitumusliku Reklaami Ise-Reguleerimise Põhimõtteid. Samuti võite loobuda Facebookist ja teistest osalevatest ettevõtetest USA Digitaalse Reklaami Alliansi http://www.aboutads.info/choices/, Kanada Digitaalse Reklaami Alliansi http://youradchoices.ca/ või Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaami Alliansi http://www.youronlinechoices.eu/ kaudu, või loobuda kasutades oma mobiilseadme seadeid.

Facebooki privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage palun Facebooki Andmepoliitikat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRoll remarketing-teenust pakub Semantic Sugar, Inc.

AdRoll remarketing-teenusest loobumiseks külastage seda AdRoll reklaamieelistuste veebilehte: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

AdRoll privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage AdRoll privaatsuspoliitika veebilehte: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexuse uuestiturunduse teenus on pakutud AppNexus Inc. poolt.

AppNexuse uuestiturundusest loobumiseks külastage Privaatsus ja AppNexuse Platvormi veebilehte: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Lisateavet AppNexuse privaatsustavade kohta leiate AppNexuse Platvormi Privaatsuspoliitika veebilehelt: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Me võime aeg-ajalt uuendada meie privaatsuspoliitikat. Teavitame teid muudatustest, postitades uue privaatsuspoliitika sellele lehele.

Teavitame teid e-posti ja/või meie teenuse silmapaistva teate kaudu enne muudatuse jõustumist ning uuendame "kehtivuse kuupäeva" käesoleva privaatsuspoliitika ülaosas.

Soovitame teil perioodiliselt käesolevat privaatsuspoliitikat muudatuste osas üle vaadata. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas jõustuvad, kui need on sellel lehel postitatud.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust:

E-posti teel: dataprotection@headleymedia.com

Külastades seda lehte meie veebisaidil: www.cybersecuritycorporate.ee/ContactUs

Telefoninumbril: +44 (0) 1932 564999

Posti teel: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Meist

Kui soovite lisada oma sisu meie tehnoloogiasektori materjalide veebikataloogi, klõpsake palun siin ...

Meie inimesed

Gerry Rhoades-Brown

Tegevjuht

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Üleilmne müügijuht

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Euroopa saksakeelsete riikide müügiala asepresident

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Kontojuht

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Vanemkliendihaldur

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Kliendihaldur

will.pownall@headleymedia.com